Se alla

Liberalerna Ulricehamn vill stimulera till byggande av trygghetsbostäder

Måndag 16 maj 2022

En trygg och god boendemiljö kan vara avgörande för vår hälsa och hur länge vi kan vara självständiga.  Ingen ska behöva isoleras i ofrivillig ensamhet. Därför behövs en form av bostäder som överbryggar glappet mellan det ordinära boendet och vård- och omsorgsboendet. Trygghetsbostäders boendeform är förebyggande genom att den kan undanröja eller skjuta upp behov av att flytta till ett vård- och omsorgsboende. Att möjlighet till social gemenskap och delta i aktiviteter håller oss friska både psykiskt och fysiskt är väl grundat i all forskning.

Trygghetsbostäder ska erbjuda ett boende för den som uppnått en viss ålder, förslagsvis 70 år. Här ska finnas möjlighet till aktivitet och social gemenskap samt utrymmen för gemensamma måltider. Kopplad till boendet ska finnas en aktivitetssamordnare som dagligen kan stödja de boende under vissa tider. Det ger grund för trygghet och hög boendekvalitet för äldre.

Trygghetsbostäder är en boendeform i lägenhet med eget hyreskontrakt som den enskilde söker och hyr via fastighetsägare/hyresvärdar som innehar denna form av lägenhet i sitt bestånd. Fastighetsägaren ansvarar för en särskild kö till lägenheterna. Trygghetsbostäder är inte en biståndsprövad insats.

Under ett stort antal år tillbaka har vi i Liberalerna försökt påverka byggandet av trygghetsboende genom vårt bostadsbolag STUBO. Tyvärr har vi inte lyckats.

För att stimulera alla bostadsföretag att bygga och/eller driva trygghetsbostäder vill vi i Liberalerna att Ulricehamns kommun ska ge bidrag till gemensamhetslokal samt bekostar en aktivitetssamordnare.  

För detta måste boendet uppfylla vissa krav och regler. Borås stad har en modell för stöd sedan ett antal år tillbaka. Detta har gett upphov till att ett stort antal trygghetsbostäder har byggts. Ulricehamn kan ta fram en modell som passar vår mindre kommun.

 

Sten Selin (L), Ireen Wolter (L), Birgit Andersson (L), Gulli Håkanson (L)

Kandidater för Liberalerna till Kommunfullmäktige Ulricehamn