Se alla

Tre nya högstadieskolor – ett dåligt beslut

Lördag 30 april 2022

Liberalerna håller med om att det saknas mycket av konsekvensanalys i beslutet att låta en sammanhållen högstadieskola, bli två och slutligen tre. Liberalerna tycker fortsatt att det är ett dåligt beslut men bygger vi nu tre skolor måste vi se till att det blir en så bra verksamhet som möjligt i alla skolor. Det är inte bara konsekvenser för upptagningsområden som saknas utan även hur möjligheten till heltidstjänster för lärare i t ex främmande språk skall kunna tillgodoses utan att tjänster delas mellan flera skolor.
Kommunen har också som mål att bli Sjuhärads bästa offentliga arbetsgivare och lärare är ett bristyrke som kan välja andra kommuner att arbeta i. Vad gäller upptagningsområden så kan det mycket väl bli så att även elever från tätorten, t ex Villastaden, kommer att behövas bussas till Ätradalsskolan för att få bättre fördelning av elevantalet. Området Lövåsen/Övre Borgmästarhagen som nu tagits fram är mycket stort så där finns alla möjligheter att bygga en fantastisk skola med få fysiska begränsningar, kanske t ex med en tillhörande friidrottsanläggning. Liberalernas inställning var och är att en sammanhållen skola för hela kommunen hade varit det bästa men med taget beslut så bör alla tre skolorna bli ungefär lika stora. Lövåsen kommer geografiskt ligga relativt nära vägen till Hössna så var just de eleverna skall placeras ser vi inte som hugget i sten men att det kommer bli missnöje i en eller flera grupper med tre skolor är däremot helt säkert.
Sten Selin, Liberalerna