Se alla

Ungas utanförskap måste upphöra i Ulricehamn

Lördag 3 september 2022

Enligt statistik från MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) så fanns det 2020
i Ulricehamns kommun 321 ungdomar 16-29 år i utanförskap. Och tyvärr ser vi ingen minskning.

Det är ungefär lika många ungdomar som invånarantalet i samhället Rånnaväg i kommunen.
Ungdomar som är precis som jag och du, men inte får chansen att kunna integrera in i samhället pga
utbildningsnivå, bakgrund, hälsonivå, funktionsnedsättning, sexuell läggning m.m.
Varje ungdom i utanförskap kostar ca 577 000 kr/år, vilket motsvarar totalt minst ca 185 miljoner
kr/år. Denna kostnad motsvarar mer än verksamhetsområde Tingsholms budget?!

Dessa ungdomar behöver hjälp och stöd att kunna integreras i samhället via studier, praktik, arbete,
fritids- och kulturverksamhet, vården m.m. Då får kommunen in mer skattepengar som går till
skola, vård, omsorg, fritid och kultur m.m.

Men samhället och kommunen måste också förebygga så att fler ungdomar inte riskerar att hamna i
framtida utanförskap. Redan under de första åren behöver de vuxna kring barnet stärkas och stödjas
och barnens behov fångas upp. Familjecentralen har här betydande uppgift.

Genom en förskola och skola med anpassat stöd och hjälp för varje unikt barn, fritids och
kulturverksamhet, ungdomsanställningar går det att förhindra ett framtida utanförskap.
Vi i Liberalerna anser att utanförskapet ska bekämpas till varje pris oavsett vilket. Omgående vill vi
att kommunen:

 Inrättar ett kommunalt ungdomsteam (samverkan skola-arbetsmarknad-IFO-vården m.m.)
med kommunal budget.

 Utreder möjligheterna med ungdomsanställningar (16-24 år).

 Arbetar för att antalet unga som ingår i kommunalt aktivitetsansvar (KAA) drastiskt
minskar.

 Inrättar ungdomsråd som en rådgivande funktion till kommunstyrelsen.