Se alla

Besked om upptagningsområde Hössna

Även simhallen behöver prioriteras

Torsdag 1 september 2022

Även om det blir tre skolor så vill vi att Hössna eleverna placeras på skolan på Lövåsen. Det fria skolvalet kommer förmodligen få större genomslag den dag vi har skolor i tätorten som inte är överfulla såsom det är på Stenbocksskolan idag. Då finns det ingen anledning till att skolskjutsarna går till Ätradalsskolan om de flesta eleverna önskar gå i skolan i tätorten. Även de boende i Villastaden och Tvärred vill vi skall placeras i tätorten om det i framtiden blir tal om att använda dessa elever för att fylla upp elevantalet på Ätradal. 

Liberalerna har vidare föreslagit att en ny simhall placeras vid Campus Lövåsen som en del i en sammanhållen högstadieskola för hela kommunen. Placeringen vid Lövåsen blir mindre viktig med tre skolor, men faktum kvarstår. Vi har en simhall vars livslängd snart är förbi. Ett beslut om var en ny simhall skall placeras behöver fattas snarast så att detaljplaner och annan planering kan starta. Kommunallagen säger att kommunen skall erbjuda simundervisning och om inget görs får vi i värsta fall bussa våra elever till Borås eller andra närliggande kommuner. Det skulle vara ett stort nederlag för den politiska styrningen av kommunen.