VALFRIHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE ska vara en självklarhet för alla insatser inom LSS               ANSVARET för insatsen personlig assistans ska helt övertas av staten
FUSK ska bekämpas
MYNDIGHETER behöver få större möjligheter att samarbeta, sekretess får inte vara ett hinder

TILLGÄNGLIGHET ÄR EN NYCKELFRÅGA för att alla ska ha lika möjligheter att forma sina egna liv. Alla ska ha full tillgång till o entliga platser, vallokaler och kollektivtra k liksom till a ärer, banker, med mera. Om tillgänglighet och användbarhet nns med från början, behöver en funktionsnedsättning inte vara ett hinder.

BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET ÄR DISKRIMINERING

Alla skolor ska vara tillgängliga, för såväl elever, lärare som föräldrar med funktionsnedsättning.

Sverige har många högt ställda mål i funktionshinderpolitiken, och det nns många olika insatser som syftar till att ge bättre livschanser för personer med funktionsned- sättning. Men i praktiken fungerar det inte lika bra. Många människor kommer i kläm mellan olika system. Att ha ett jobb eller en sysselsättning är bland det viktigaste för möjligheten att leva ett gott liv. Vi vill att myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kommunerna ska vara skyldiga att samarbeta för att människor ska få bästa möjliga stöd.

  • Kommunen ska samverka med andra myndigheter för att ge bästa möjliga stöd för jobb och sysselsättning
  • Daglig verksamhet ska finnas för alla med omfattande funktionsnedsättningar.
  • Det ska vara samma regler över hela landet när det gäller val av hjälpmedel

Ladda ner som pdf

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.