Människors frihet och välstånd gynnas av ett bra företagsklimat.
För oss Liberaler är företagandet både ett uttryck för individens möjlighet att förverkliga
sina drömmar och en grundförutsättning för vårt gemensamma samhällsbygge. Går företagen i kommunen bra kan de även agera sponsorer till det viktiga föreningslivet och locka hit
både besökare och nya invånare. Företagare skapar service och välfärd och är kommunens hävstång när det gäller intäkter. Det måste synliggöras att företagande gör skillnad.
Alla vinner på att er kommer i arbete.

LIBERALERNA I ULRICEHAMN VILL

 • Ha tydligt fokus och stöttning på kvinnligt företagande och kreativa näringar
 • Stimulera innovationer för ett vidgat entreprenörskap och företagande.
 • Minska regelkrångel och öka servicenivån vid företagsutveckling
 • Förenkla nyetablering och utbyggnad av befintliga företag
 • Stötta företagande med erfa-utbyte, nätverk, kompetensutveckling, mötesforum
 • Att företagandet ska ha så goda villkor och förutsättningar att även internationella bolag väljer att ha huvudkontoret i UlricehamnEN GOD INFRASTRUKTUR ÄR VIKTIG.

  Liberalerna i Ulricehamn vill…

 • Arbeta för att förbättra landsvägs- och det finmaskiga väg-nätet
 • Bygga ut bredbandet i hela kommunen med mål att 90 procent ska ha bredband 2020
 • Att hela kommunen ska marknadsföras både som bostads- och turistort och som plats för företagsetableringar.
 • Verka för fortsatt ombyggnad av R40 mellan Ulricehamn och Jönköping till motorväg
 • Driva på för en framtida Götalandsbana med station i Ulricehamn.

UTVECKLA MARKNADSFÖRINGEN

 • Stärk kommunens attraktionskraft och utveckla kompetensförsörjningen till befintliga företag
 • Utveckla turismen ytterligare och på så sätt också stärka handeln och näringslivet i hela kommunen.
 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.