BREDBANDSUPPKOPPLING I VÄRLDSKLASS

Ulricehamn ska ha en bredbandsuppkoppling i världsklass. Bredbandet är i dag en lika viktig del i infrastrukturen som el- och vägnäten. En god uppkoppling är viktigt för såväl privatpersoner som företag och oerhört viktigt för landsbygdens tillväxt och utveckling.

NEJ TILL KILOMETERSKATT

Liberalerna motsätter sig införandet av en kilometerskatt som innebär dyrare transporter och därmed sämre konkurrensvillkor.

REFORMERA RESEAVDRAGET

I storstäderna går bussarna med några minuters mellanrum, ute på landsbygden kan det handla om timmar. Därför är det är en självklarhet att ett reseavdrag måste vara anpassat efter rådande förhållanden. Vi vill därför se ett avståndsbaserat reseavdrag som är mer generöst där kollektivtra ken är mindre utbyggd.

KULTUR OCH FÖRENINGSLIVET PÅ LANDSBYGDEN SKA STÖTTAS

Ett rikt föreningsliv ger en levande landsbygd. Därför bör stödet till kultur och föreningar på landsbygden höjas – inte minst för att kompensera för de längre avstånden till centralortens (rikare) utbud.

FLEXIBLARE STRANDSKYDD

Vi vill att strandskyddet ska vara starkt, men samtidigt mer exibelt. Reglerna måste anpassas till att verkligheten ser annorlunda ut i Västra Götalands inland än ute vid kustens storstäder. Vi vill att det ska vara enklare att få bygga strandnära i landsbygdsområden med lågt exploateringstryck. De lokala förutsättningarna måste vara mer styrande.

GÖR DET ENKLARE ATT BYGGA PÅ LANDSBYGDEN

Det måste bli enklare att bygga på landsbygden och i de mindre tätorterna. Idag hindrar eller fördröjer en omfattande byråkrati att företag kan expandera i nya lokaler eller bygga om till exempelvis nya bostäder. Vi vill att Ulricehamns kommun ska bli ett föredöme när det gäller service på bygg- och tillståndsområdet.

SVERIGES MODERNASTE LANDSBYGDSKOMMUN

Vår vision är att Ulricehamn ska bli Sveriges modernaste landsbygdskommun. Med plats för både attraktivt boende och framgångsrikt företagande. Det tänket vill vi ska genomsyra all marknadsföring från kommun, företag och medborgare, i såväl digitala som tryckta media, i tal och skrift, i alla sammanhang! Och det skulle gynna hela Ulricehamns kommun.

Ladda ner som pdf

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.