KULTUR I OCH UTANFÖR SKOLAN

Ulricehamn ska vara ett föredöme på området kultur av och för barn och ungdomar

 • Läsandet ska vara högt prioriterat. Genom att läsa och skriva utvecklas språk och tänkande
 • Ungdomar som inte idrottar erbjuds en meningsfull fritid
 • Musikskolan utvecklas till en kulturskola som erbjuder aktiviteter i hela kommunen
 • Unga ska ges en grund att växa inom sina kreativa områden och ges ökat inflytande

KULTUR ÄR ETT FOLKHÄLSO- OCH BILDNINGSARBETE

För oss liberaler är det grundläggande att alla kan ta makten över sitt eget liv. Bildning är en viktig del i detta. Vi behöver ha en egen ryggrad av kunskap. Bra skönlitteratur kan lära oss mer om oss själva och andra. En suggestiv film kan tvinga oss till moraliska ställningstaganden. God konst kan få oss att se nya perspektiv. Musik som berör tar ett grepp om våra hjärtan och får oss att känna empati. Vi ser gärna att Ulricehamn:

 • värnar filialbiblioteken och utlåningsstationerna utanför centralorten
 • stöttar kulturella och kreativa näringar genom goda förutsättningar för arrangemang
 • upplåter mötesplatser och stödjer de fria kulturutövarna, musiker, konstnärer med flera
 • stärker samverkan mellan kommunen och ideella kulturföreningarna och studieförbunden för ett växande kulturliv, både i centralorten och i samhällena utanför centralorten.

GRÄNSÖVERSKRIDANDE KULTURARBETE

Ulricehamn är en stad öppen för omvärlden. Kulturen behöver impulser utifrån för att utvecklas. Kulturen har stor betydelse i integration, då olika kulturer ska sammanföras. Den tar fram den ömsesidiga förståelsen och blir ett forum för mänskliga möten, som bygger broar mellan människor. Vi ser gärna att Ulricehamn:

 • ökar sitt engagemang i internationellt och interkulturellt samarbete kring kultur.
 • utökar utbytet och stöttar projekt som blandar uttryck från olika kulturer.
 • skapar mötestillfällen för samverkan mellan generationer

BEVARA OCH UTVECKLA VÅRT KULTURARV

Människor ska kunna ta del av kulturarvet som finns i kommunen. Det bidrar till kunskap och förståelse för nutidens, dåtidens och framtidens samhälle. Vi ser gärna att Ulricehamns arbetar för att kulturarvet ska

 • göras tillgängligt både i digital och i fysisk form för medborgare och besökare
 • bevaras, används och utvecklas.

Ladda ner som pdf

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.