HANDLINGSPROGRAM FÖR INTEGRATION SKA TAS FRAM

På initiativ av Liberalerna tillsattes en tillfällig beredning som tog fram en strategi för integra- tionsarbetet i Ulricehamns kommun. Fyra fokusområden pekades ut: boende, arbete, utbild- ning samt kultur och fritid. Strategin är godkänd av kommunfullmäktige, förvaltningen har granskat och nu är det dags att följa upp den med en handlingsplan som tar utgångspunkt i fokusområdena boende, arbete, utbildning, samt kultur och fritid.

STÄRK OCH SAMORDNA KOMMUNENS STÖD TILL CIVILSAMHÄLLET

Kommunen bör på ett bättre sätt ta tillvara de resurser och det engagemang som nns hos civilsamhället. Föreningar och frivilligorganisationer ser möjlighet att bredda utbudet för mot- tagaren, man kan samverka för att skapa mervärde och man har även möjlighet att få ett brett integrationsarbete för hela kommunen. I samverkan med civilsamhället kan kommunen arbeta utifrån en väg in-principen, man kan samordna mellan sektorer och verksamheter, man kan samordna stöd och kommunikation, kommunen kan erbjuda mediala kanaler för att synliggö- ra och uppmärksamma det som sker i civilsamhället och även samarbeta mellan kommunen och civilsamhället med att rekrytera samt utbilda volontärer. Att samla kommunens arbete för och med föreningar i en gemensam samverkan mellan berörda sektorer skulle innebära många fördelar, tydlighet från kommunen, mindre dubbelarbete och e ektivare kontakter. En volon- tärsamordnare med särskilt fokus på integration bör ingå i detta stöd.

18

SAMORDNA INTEGRATIONSARBETET

Integration är en sektoröverskridande fråga som arbetas med i sektor Service, sektor Lärande, sektor Välfärd och MSB. En integrationssamordnare skulle e ektivisera integrationsarbetet i kommunen genom att bland annat motverka parallella processer.

KARTLÄGG BEHOVET AV MÖTESPLATSER

Ulricehamns kommun behöver se över behovet av olika mötesplatser. Vilka efterfrågas från verksamheter i kommunen och vilka mötesplatser kan användas på orter runt centralorten? En central för anhörigstöd, frivilligarbete och kommunal service bör innebära era fördelar.

SFI SKA FÖRSTÄRKAS

Fler personer ska ha yrkespraktik samtidigt med SFI-studier. Det är också viktigt att kunna studera SFI på kvällstid för att kunna kombinera med föräldraledighet eller jobb.

MÖJLIGHETER TILL VALIDERING

Möjlighet till validering av kunskaper ska underlättas för dem som inte har full teoretisk kompetens för att göra karriär inom sitt yrke t ex de som vikarierar som undersköterskor och barnskötare.

FÖRÄLDRALEDIGA MÅSTE FÅ LÄSA SVENSKA

Kurser i svenska för föräldralediga inom ramen för den öppna förskolan förbättrar kvinnors språkutveckling.

FLER ENKLA JOBB MÅSTE SKAPAS

För människor med låg utbildningsbakgrund är det inte en rimlig lösning att studera i det svenska skolväsendet i många år utan de måste ut i arbetslivet.

TYDLIGA KRAV OCH FÖRVÄNTNINGAR

Vi utgår från allas möjligheter och eget ansvar. Den som vill få samhällets ekonomiska stöd måste också lära sig svenska, utbilda sig och ta ett jobb. Fler kvinnor måste komma i jobb och lära sig svenska.

INGA PENGAR TILL FÖRENINGAR SOM MOTVERKAR JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION
Inga o entliga medel ska gå till odemokratiska organisationer eller föreningar som motverkar integration och jämställdhet.

GODA KONTAKTER MED NÄRINGSLIVET

Ulricehamns kommun ska ha goda kontakter med näringslivet. Arbetet med att få till språk- praktikplatser kräver goda kontakter med näringslivet. Språkpraktikplatser ger nyanlända viktiga kontakter, man utvecklar språkkunskaper och man får en fot in på arbetsmarknaden.

Ladda ner som pdf

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.