SATSNINGEN PÅ ETT MODERNT ENERGI- OCH MILJÖCENTER I VIST

Där vi använder den senaste tekniken som innebär en bättre rening av avloppen, möjligheter att ta hand om den ändliga resursen fosfor och skadliga läkemedelsrester m.m.

EN FORTSATT UTBYGGNAD AV FJÄRRVÄRMEN OCH BIOGASEN

och utfasning av gamla oljepannor.

UTBYGGNAD AV SOLCELLER

på kommunala fastigheter och STUBO:s fastigheter. Vi vill också förenkla reglerna för småskalig elproduktion genom att till exempel tillåta att solpaneler på privata villatak i princip ska kunna sättas upp utan bygglov.

LIVSMEDELSAVFALL.

Vi vill att UEAB påskyndar satsningen på separat insamling av livsmedelsavfall för vidare produktion av miljövänlig biogas.

KLIMATSMART BYGGANDE – TRÄHUS

Vi vill att Ulricehamn ska bli ett föredöme när det gäller att bygga klimatsmart med ökad andel trä i också högre bostadshus. STUBO kan här ta en ledarroll.

ÅTERBRUK – ÅTERVINNING

Den cirkulära ekonomin innebär att vi återvinner alla råvaror. Men även att vi återanvänder i möjligaste mån. Vi vill att Ulricehamns kommun bygger ut resurserna för återbruk så att det blir ett synligt och lättillgängligt alternativ till nyinköp av t ex möbler, kläder, byggmaterial mm

VINDKRAFT

Vi bejakar en fortsatt utbyggnad av vindkraften i de områden som nuvarande översiktsplan pekar ut som lämpliga. Det är viktigt att Ulricehamn tar sitt ansvar för att Sverige ska bli fossilfritt till 2040

SMÅSKALIG ELPRODUKTION

Vi vill ha kvar vattenkraft i de mindre vattendragen utan fördyrande tillståndsprocesser.
Samtidigt som vandringsvägarna för sk och ål byggs ut till nytta och glädje för miljön och fisketurism.

Ladda ner som pdf

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.