RÄTT ATT VÄLJA ÄVEN NÄR VI ÄR ÅRSRIKA

De sista åren i livet ska vara precis lika värdefulla som de första. Ingen ska behöva vara orolig för att inte få den omsorg de behöver. Valfriheten måste ökas och byråkratin måste minskas. Vi är alla olika, även när vi är årsrika. Äldre behandlas ofta idag som ett kollektiv och inte som enskilda människor. Äldrevården är ofta detaljstyrd in på minuterna och biståndsbedömningarna är ofta fyrkantiga. Vi vill se skillnad. Varje människa ska självklart ha rätt att själv få bestämma över sin vardag och sin äldreomsorg.

MER SJÄLVBESTÄMMANDE INOM ÄLDREOMSORGEN OCH MINDRE BYRÅKRATI KRING BISTÅNDSBEDÖMNINGEN

  • Vi vill använda måltider i hemtjänsten för samvaro- lagamatgaranti och måltidsvänner
  • Planera för tillgång till internet för de boende på vård-och omsorgsboende
  • Ta tillvara teknikutveckling som sker inom vård och omsorgssektorn

DET BEHÖVS FLER LÄGENHETER i trygghetsboende och liknande, som är tillgängliga, har nära till service och dit man kan flytta utan biståndsprövning. Större hänsyn ska tas till ensamhet och otrygghet när platser fördelas i vård- och omsorgsboende. Liberalerna arbetar för att den som är över 85 år ska ha rätt till plats på ett vård-och omsorgsboende.

  • Fler platser i vård- och omsorgsboende och trygghetsboende
  • Tillsammans med STUBO utveckla fler trygghetsboenden.
  • För att ge möjlighet för privata aktörer att bygga olika former av trygga boenden måste planarbetet i centralorten intensifieras.

DEN PSYKISKA HÄLSAN HAMNAR OFTA I BAKGRUNDEN, det är fel. Den är precis lika viktig som den fysiska hälsan. Vi vill utveckla det sociala innehållet i äldreomsorgen i samarbete med civilsamhället, till exempel pensionärsorganisationer, Röda Korset och religiösa samfund.

  • Ge ekonomiskt stöd till frivilligorganisationer för att utveckla det sociala innehållet i äldreomsorgen

LOGOPEDHJÄLP PÅ HEMMAPLAN. Många äldre har t ex efter en stroke stora talsvårigheter. Idag måste man resa till Borås för att få hjälp av en logoped. Liberalerna vill att det ska kunna ges logopedhjälp på hemmaplan genom att anställa logoped tillsammans med någon grannkommun.

  • En logoped ska anställas i kommunen

UTVECKLA SAMVERKAN MELLAN KOMMUNEN, NÄRHÄLSAN OCH SJUKHUSVÅRDEN

Äldre multisjuka patienter ska få största delen av den vård som behövs hemma. Utbyggnaden av närsjukvårdsteam ska fortsätta för att besök på Akuten ska kunna undvikas. En läkare/ sjuksköterska ska göra hembesök, ordinationer ska följas upp och trygghet ska tillförsäkras patienten på hemmaplan.

ANHÖRIGVÅRD

Omkring 1,3 miljoner personer i Sverige ger idag vård åt en anhörig. Oftast frivilligt och med glädje. Men regelverket måste vara anpassat för dessa människor. Liberalerna vill på nationell nivå utveckla anhörigstödet, och ge rätt till tjänstledighet och deltid på jobbet. Det måste finnas en bättre tillgång till närståendepenning från försäkringskassan. Liberalerna i Ulricehamn har under många år varit pådrivande så att anhörigstödet har ökat och utvecklats.

Ladda ner som pdf

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.