Ulricehamn har ett unikt läge med sin lutning ner mot Åsunden

DET FINNS OCKSÅ VÄRDEN I SJÄLVA STADEN VÄRDA ATT BEVARA

 • Bebyggelse bör anpassas efter markens naturliga förutsättningar.
 • Stadens lutning mot Åsunden bör användas vid all nybebyggelse genom terrassering.
 • Vid all ny bebyggelse ska värdering av naturvärden göras. Målet ska vara att naturvärden bevaras och i andra hand kompenseras.
 • Sikten ner mot Åsunden ska beaktas vid all nybyggnation.
 • Staden ska utvecklas med ett helhetsperspektiv. Vid exploatering ska hänsyn tas till angränsande områden
 • All bebyggelse ska gestaltas omsorgsfullt och på så sätt förstärka stadens attraktivitet
 • Alla nya byggnader ska vara energisnåla och vara utförda i miljöanpassade material för att minimera naturpåverkan
 • Byggnader med arkitektur- och kulturhistoriska värden ska bevaras
 • Belysning, ljussättning och offentlig konst ska användas för att skapa attraktiva och trygga miljöer och mötesplatser. Platser som upplevs otrygga bör belysas med både funktionellt och estetiskt tilltalande ljus.

EN BLANDAD STAD innebär att flera olika funktioner som bostäder, affärer caféer, restauranger, frisörer och andra verksamheter samsas inom samma område. Det innebär också en variation gällande byggnaders utformning och höjd.

 • Lucktomter och mellanrum bör bebyggas
 • Man ska sträva efter kompletta bostadsområden med handel och service
 • Parkering bör ske i underjordiska garage eller parkeringshus för att nyttja marken effektivt

NYA BOSTADSOMRÅDEN

Ulricehamn växer snabbt – inte minst inom centralorten. Det ställer krav på ökad framförhållning i köp av mark och planering av nya bostadsområden. Liberalerna vill stärka resurserna på detta område.

Ladda ner som pdf

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.