Om Adela

Därför är jag Liberal

Jag växte upp i en arbetarfamilj och vi var tre syskon. Alla tre är idag egna företagare och driver företag inom vitt olika branscher. Hur blev det så? Jag tror våra föräldrar präglade oss väldigt mycket, inte med vad de sa (för de sa alltid att det var tryggast att vara anställd) utan för vad de gjorde. De vågade lämna sin ”trygghet” i sitt hemland och flytta till Sverige på 60-talet för att skapa bättre förutsättningar både för sig själva och kommande generationer. Arbetskraftinvandrarna var med och skapade det välmående Sverige som finns idag.

Det kändes därför naturligt för mig att välja Liberalerna, som för mig står för demokrati, tro på individens egen kraft tillsammans med det kollektiva ansvaret, socialliberalism. Människor ska ha mer frihet att växa utifrån sin potential. Det är genom människors kreativitet, idéer, företagsamhet och ansvar för varandra som samhällen utvecklas och blomstrar. Vi tror på rörlighet och samarbete och är övertygade om att det är lösningen på de problem som Sverige, EU, världen står inför – oavsett om det gäller jobb, ekonomi, försvar, brottsbekämpning eller miljöfrågor.

 Mina hjärtefrågor är:

 • Arbetsmarknadspolitik
  Jag har haft förmånen att jobba med människor som befunnit sig mellan två jobb, i utanförskap, nyanlända och invandrare, att se lyckan i deras ögon när de lyckats få ett jobb, praktik eller önskad utbildning är obeskrivlig. Politiska beslut och samarbete mellan myndigheter, företag och skolan ökar chanserna för jobb och tillväxt.
 • Skola och barnomsorg
  Eftersom jag har tre egna barn och vet hur mycket det betyder när det fungerar och inte.
  Nya grepp, tankesätt och reformer behövs inom skola/utbildning för att lyckas.
 • Företagande
  Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetens, företag och kapital är avgörande för en konkurrenskraftig region och kommun. Jag vill förbättra villkoren för jobbskaparna så de vågar växa, testa nya idéer och anställa fler.
 • Jämställdhet/Jämlikhet
  Det gynnar samhället i stort., både män, kvinnor, unga, gamla, gammalsvenskar, nysvenskar, anställda, företagare.
 • Miljön 2018 träder klimatlagen, det klimatpolitiska ramverket och klimatmålen i kraft. De är världens mest ambitiösa, till år 2030 ska klimatpåverkan i transportsektorn ha minskat med 70 procent. Politiken behöver skapa den långsiktiga trygghet som näringslivet behöver för att satsa grönt. Vi behöver en politik som pekar mot att målen uppfylls, här behövs ökade ambitioner från alla håll. Miljön kommer vara den framtida ödesfrågan.

Vem är Adela?

Yrkesliv

Företagare med erfarenhet från flera olika branscher och med erfarenhet av individ och verksamhetsutveckling inom rekrytering, ledar-/medarbetarutveckling och folkbildning. Har tidigare arbetat som affärsutvecklare, projektledare, försäljnings-och marknadschef.

Utbildning
Certifierad konsult i psykometrisk personlighetsbedömning
Diplomerad / Certifierad coach
Marknadsekonom

Ideellt arbete
Styrelseledamot i Företagarna, Ulricehamns Energi, Ulricehamnsliberalerna, Länsförbundet Västsverige samt Liberala Kvinnor.

Grundare till POW-nätverk för kvinnliga ledare och företagare

Stödperson för nyanlända, ensamkommande

Tidigare: Jobbmentor, styrgrupp och programråd inom skola, jury UF Tingsholm, drivit föräldrakooperativet Tuvegranen i Göteborg tillsammans med andra engagerade föräldrar.

Välgörenhet

Sedan många år tillbaka månadsgivare till Rädda Barnen och Greenpeace.

Fritid

Spenderas helst med familj och vänner eller en egenstund. Får balans genom naturupplevelser, meditation och löpning. Gillar att resa, läsa, konserter, teater och föreläsningar.