Se alla

Styrelse 2024

Måndag 26 februari 2024

Den 21:a februari hölls årsmöte i Liberalerna Ulricehamn. Styrelsen valdes enligt följande, samtliga omval:

Ireen Wolter, ordförande  och Martin Brandhill, vice ordförande

Sten Selin, Gulli Håkanson, Nessrin Totonji, Ani Daspanyan
och Peder Danesved valdes till ordinarie ledamöter.

Roland Eriksson och Salena Gashi valdes till revisorer och Ingegerd Andersson till revisor ersättare