Vår tids stora ödesfråga är klimatet. Här krävs det såväl globala som lokala åtgärder för att undvika den långsiktiga katastrofen. Ett viktigt område är byggandet där det gäller att undvika betong och stål och ersätta med trä i möjligaste mån. Både betong och stål generar stora utsläpp av CO2 vid tillverkningen medan trä binder koldioxiden under hela växtperioden (normalt 70-100 år innan man sågar ned träden och tillverkar nytt byggnadsmaterial eller bioenergi).

Det här har allt fler kommuner förstått och bygger nya stadsdelar med höga hus i trä. En av de senaste är Skövde där ett helt nytt kvarter byggs i trä. Frostaliden heter området och byggare är dels det kommunala bostadsbolaget Skövdehus, dels privata aktörer som Götenehus, Jättadalen och Brunnen bostad. Sammanlagt 370 nya lägenheter fördelade på hyresrätter och bostadsrätter i upp till 9 våningar.

Lite betong och stål finns det dock i husen. De två första våningarna är i betong liksom trapphuset. En svajram i stål skapar nödvändig stabilitet för att klara starka vindar. Så man kanske rätteligen ska kalla husen hybridhus, där man utnyttjar respektive byggnadsmaterials styrkor optimalt.

Runt om i landet pågår liknande projekt; Växjö har varit tidigt ute med ett flertal trähus i området Välle broar. I Skellefteå byggs just nu Sveriges högsta trähus (80 m) som ska inrymma bl a stadens nya kulturhus (jämför gärna med planerna på Ulricehamns nya stadsbibliotek).

Vad händer då i Ulricehamn? Inte mycket! Vi Liberaler har försökt intressera kommunen för trähusbyggande i ett antal år. Vi skrev en motion om att bygga en ny klimatsmart stadsdel på Bronäsområdet. Svaret från förvaltningen var att det inte går att föreskriva val av byggnadsmaterial enligt lagstiftningen. De då ansvariga politikerna valde att hålla med….

Vårt kommunala bostadsbolag Stubo kan vi visserligen styra mera mot trähusbyggande i större skala. Vi Liberaler har under några år försökt få till ett krav på trähusbyggande i ett särskilt ägardirektiv. Men inget händer. Ledande politiker i de styrande partierna mumlar i bästa fall instämmande. Men ingen tar tag i saken.

Man undrar ju lite var problemen sitter någonstans. Det kan väl inte vara av hänsyn till de byggföretag och byggindustrier i kommunen som är fokuserade på betonghusbyggande? När till och med ”betongstaden” Skövde kan bygga hela kvarter i trä, borde väl vi i Ulricehamn också hitta vägar för att komma framåt i klimatsmart byggande? Exemplet från Skövde visar att det går att finna dessa vägar om bara politiker och tjänstemän lägger manken till!

Även på andra områden vittnar besluten i kommunen om ett bristande intresse för klimatfrågorna. Både förvaltningens tjänstemän och en majoritet av politikerna i Kommunfullmäktige (läs C, NU, SD, KD och delar av M). röstade nej till att bygga ut vindkraften. Därmed sa man nej till ren elenergi till ca 60 000 hushåll. Förmodligen av kortsiktigt valtaktiska skäl. Och med hänvisning till hittepåbeslut och vantolkningar av tidigare KF-beslut.

Det känns tyvärr inte som att man har anledning att vara stolt över klimatpolitiken som medborgare i Ulricehamns kommun.

Vi ser dock fram mot övriga partiers förslag till mer kraftfulla klimatåtgärder i Ulricehamn!

Liberalerna Ulricehamn, Juli 2019

Birgit Andersson

Roland Eriksson